Obnovljivi viri energije

Obnovljivi in neobnovljivi viri energije

Hidroenergija

Vetrna in geotermalna energija

Sončna energija

Energija biomase

Energija iz odpadkov in gorivne celice