Energija biomase

Vrste biomase

Kaj je to biomasa, o vrstah biomase ter o uporabi biomase za proizvodnjo tekočih goriv in pridelavo plina.

Raba biomase

O uporabi biomase za ogrevanje, za proizvodnjo električne energije in kot gorivo v vozilih. O rabi biomase pri nas in v svetu.