O e-gradivih

OVE in URE E-gradiva so nadgradnja izobraževalnega gradiva z naslovom Obnovljivi viri in učinkovita raba energije: izobraževalno gradivo za učitelje in otroke, ki ga je GOLEA izdala leta 2012 (ISBN 978-961-269-655-9).

OVE in URE E-gradiva so vsebine v tematskih sklopih Učinkovita raba energije (URE) ter Obnovljivi viri energije (OVE). Vsak tematski sklop vsebuje določeno število tem. Znotraj vsake teme je vsebina predstavljena s pomočjo samostojnih spletnih strani.

Priprava medologije, koncepta in razvoj OVE in URE e-gradiv so nastali v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, ki je financiran s sredstvi Švicarskega prispevka in s sredstvi v projekt vključenih primorskih občin.
Izdelava e-gradiv je bila delno vključena v Petrolov promocijski program »Energija za življenje«.

OVE in URE e-gradiva so delo Geodetskega inštituta Slovenije.

Za OVE in URE e-gradiva velja licenca Creative Commons (CC licenca), priznanje avtorstva, nekomercialno in deljenje pod istimi pogoji.

Copyright © Golea, 2012