Energija iz odpadkov in gorivne celice

Energija iz odpadkov

O vrstah odpadkov in njihovem ločenem zbiranju. O sonaravnem gospodarnem ravnanju z odpadki ter o njihovem odstranjevanju, predelavi in uporabi.

Gorivne celice

Kaj je to gorivna celica in kako deluje? O vrstah gorivnih celic ter o njihovi uporabi za ogrevanje in pogon motornih vozil.