Hidroenergija

Uporaba moči vode

Interaktivni prikaz in animacija zemeljskega vodnega kroga ter o uporabi moči vode nekoč.

Raba hidroenergije v Sloveniji in svetu

Kartografski in slikovni prikaz večjih hidroelektrarn v Sloveniji in svetu.

Hidroelektrarne

O delovanju hidroelektrarne, o vrstah hidroelektrarn in vrstah vodnih turbin.