Obnovljivi in neobnovljivi viri energije

Neobnovljivi viri energije

Uvodna kratka predstavitev neobnovljivih virov energije: o premogu, nafti, zemeljskem plinu in jedrski energiji ter o rabi neobnovljivih virov energije v Sloveniji.

Deleži OVE v Sloveniji in svetu

Malo statistike: grafična ponazoritev deležev posameznih obnovljivih virov energije v Sloveniji, v evropskih državah in v svetu.

Obnovljivi viri energije

Uvodni povzetek o obnovljivih virih energije: o sončni energiji, biomasi, vodni, vetrni in geotermalni energiji ter energiji morja in oceanov.

Izkoriščanje OVE v Sloveniji

Pregledna kartografska upodobitev elektrarn na različne obnovljive vire v Sloveniji.