Za pravilni prikaz spodnje vsebine je potrebno v brskalniku omogočiti prikaz povezav, ki niso varne. Chrome: klik na ikono (rdeč kvadratek) v desnem zgornjem kotu in klik na povezavo Naloži skripte, ki niso varne. Edge / Internet explorer: klik na ikono v desnem zgornjem kotu (Blokirana vsebina) in potrditev na Oglejte si vso vsebino. Firefox: klik na ikono (ključavnica in rumen trikotnik) na levi strani URL naslova, nato klik na "Povezava ni varna" in nato klik na "Onemogoči zaščito za zdaj"