Sončna energija

Sončna energija in osončenost

Kaj je sončna energija in kaj je osončenost? Na kratko o načinih izkoriščanja sončne energije.

Raba v Sloveniji in svetu

O rabi sončne energije: kartografski prikaz sončnih elektrarn v Goriški, Obalno-kraški in Notranjsko-kraški regiji, ter kartografski prikaz večjih sončnih elektrarn v svetu.

Raba sončne energije

Kako lahko uporabimo sončno energijo? O ogrevanju vode in stavb s sončnimi kolektorji ter o pridobivanju električne energije s pomočjo sončnih celic.