Učinkovita raba energije v prometu in javni razsvetljavi

Slaba mobilnost

Kaj je energija, kje jo srečamo in zakaj jo potrebujemo? Kakšne vrste energije poznamo? Na kratko o pridobivanju energije in njeni rabi.

Svetlobno onesnaženje

O pojavu tople grede, globalnih spremembah, emisijah CO2, ter o državah največjih porabnicah energije v svetu in Evropi.

Trajnostna mobilnost

Kakšna je učinkovita in varčna raba energije? Spoznaj energetsko piramido za varčevanje ter poizvedi, kako lahko varčuješ z energijo vsak dan, kaj lahko v ta namen storite otroci in kaj vaši starši.