Energija ter njena učinkovita in varčna raba

Energija in raba energije

Kaj je energija, kje jo srečamo in zakaj jo potrebujemo? Kakšne vrste energije poznamo? Na kratko o pridobivanju energije in njeni rabi.

Vpliv rabe energije na okolje

O pojavu tople grede, globalnih spremembah, emisijah CO2, ter o državah največjih porabnicah energije v svetu in Evropi.

Učinkovita in varčna raba energije

Kakšna je učinkovita in varčna raba energije? Spoznaj energetsko piramido za varčevanje ter poizvedi, kako lahko varčuješ z energijo vsak dan, kaj lahko v ta namen storite otroci in kaj vaši starši.

Odtis CO2

S pomočjo spletnega kalkulatorja izračunaj ogljični odtis kot posledico tvoje rabe energije!