Med ključne ukrepe na področju trajnostne mobilnosti v urbanih središčih sodijo cenovna politika na področju motornih goriv, povečevanje deleža biogoriv, izboljšanje storitev javnega prevoza ter zagotavljanje pogojev za razvoj drugih oblik trajnostnega prometa.

Kadarkoli je mogoče, hodimo peš, se vozimo s kolesom (s tem vzdržujemo tudi svojo kondicijo) ali uporabljajmo javni prevoz (železniški, avtobusni prevoz).

Razlogi za prehod na kolo:
  1. z uporabo kolesa prihranimo denar za gorivo;
  2. kolo je še posebej koristno na kratke razdalje (npr. za obisk prijateljev v sosednji vasi, za kolesarjenje na delovno mesto);
  3. uporabljajte transportno kombinacijo kolo – avtobus – hoja (npr. s kolesom ali peš do avtobusne postaje, z avtobusom do mesta in po mestu ter peš do končnega cilja);
  4. uporaba kolesa in hoja ohranjata dobro telesno kondicijo.
Promet porabi tretjino vse primarne energije in je eden največjih in najbolj razpršenih porabnikov neobnovljivih virov energije, a je pomembno gibalo razvoja.

Ko brez avta ne gre, upoštevajmo naslednja priporočila.

Klikni gumb "Predvajaj" levo spodaj
Od leta 2002 poteka evropski teden mobilnosti, v katerem sodeluje preko 1800 evropskih mest.

Namen tedna je povabiti državljane, da sodelujejo v aktivnostih, ki spodbujajo alternativne načine prevoza in zmanjšujejo uporabo osebnih avtomobilov, zato sodeluj v tednu mobilnosti tudi ti!
Klikni na označeno povazavo na sliki
Svetovni dan brez avtomobila je 22. september, praznujmo ga tudi mi!

Učinki učinkovite rabe energije v prometu: Evropska unija je leta 2009 sprejela zakonodajo, ki določa obvezne cilje za zmanjševanje emisij za nove avtomobile. Ta zakonodaja je temelj strategije EU za bolj ekonomično porabo goriva na evropskem trgu prodanih novih avtomobilov. Skladno z uredbo je v povprečju treba pri vseh novih avtomobilih doseči, da bo emisija CO2 do leta 2015 130 g/km, do leta 2020 pa le 95 g/km.

Za leti 2015 in 2020 postavljeni cilji predvidevajo zmanjšanje emisij CO2 v višini 18% in 40 % glede na povprečje porabe v letu 2007. Torej je cilj, da se v letu 2015 porabi približno 6,6 litra bencina na 100 km, dizelskih goriv pa 4,9 l/100 km. Za leto 2020 pa se načrtuje poraba bencina približno 4,1 l/100 km, oziroma 3,9 l/100 km dizelskih goriv.
Klikni na označeno povazavo na sliki
Temeljna usmeritev Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je, da bomo z doslednim uresničevanjem pravnega reda EU na vseh segmentih, ki imajo vpliv na emisije TGP, dosegli izpolnitev obveznosti kjotskega protokola.

Operativni program opredeljuje: ukrepe za zmanjšanje emisij, instrumente za dosego teh ukrepov, nosilce odgovornosti za izvedbo teh ukrepov, roke za izvedbo posameznih ukrepov, oceno stroškov in identifikacijo finančnih virov.

Cilj operativnega programa: Slovenija mora zmanjšati emisije vseh toplogrednih plinov za 8 % v prvem ciljnem 5-letnem obdobju glede na izhodiščne emisije. Emisije iz prometa so na kritični poti in njihovo obvladovanje je ključnega pomena za izpolnjevanje kjotskih obveznosti.
Klikni na označeno povazavo na sliki
Cilji podnebno-energetskega paketa v prometu so doseči 10-odstotni delež biogoriv v gorivih za transport.

Prvotni predlog, najmanj 10 % biogoriv v prometu do leta 2020, je bil zamenjan z določilom o 10-odstotnem deležu obnovljivih virov energije v prometu s ciljem, da bodo lahko države, ki nimajo ustreznih virov za proizvodnjo biogoriv, ta delež dosegale tudi drugače, npr. z električnimi vozili.