Kateri so neobnovljivi viri energije? Nastali so pred milijoni let. Z nalaganjem odmrlih rastlin in bitij je nastala plast, imenovana šota, na katero sta se nalagala pesek in glina.

Zaradi velikega pritiska na šoto so skozi milijone let nastali:
  • premog,
  • nafta,
  • petrolej in
  • zemeljski plin.
Ker ti viri potrebujejo veliko časa za ponovni nastanek, jih imenujemo neobnovljivi viri energije.

Klikni na aktivne točke ob sličicah na levi strani
Kateri so obnovljivi viri energije? To so viri, ki so naravni in se nenehno obnavljajo.

V to skupino spada:
  • energija sonca,
  • energija vetra,
  • energija zemlje,
  • energija vode in
  • energija biomase.
Ker obnovljivi viri energije ne vsebujejo strupenih odpadkov in izpušnih plinov, lahko rečemo, da so okolju prijazni.

Oglej si sličice na levi strani s pomočjo lupe